Rodinné bohoslužby

Děti jsou součástí naší rodiny víry, proto chceme vyhledávat situace, kde můžeme Boha uctívat a od Něj se učit společně.

Rodinná bohoslužba je společnou bohoslužbou pro všechny generace, s účastí a zapojením dětí, přizpůsobená dětem, nikoli však "infantilní". Vždy v 16.00 v MC Sedmikráska, Oblá 51.

V prvním pololetí roku 2011 proběhnou v termínech: 6.3. a 1.5.

Fotografie z první rodinné bohoslužby najdete ve FOTOGALERII.