Lektoři Kytice nápadů

Mgr. Monika Ševečková - Matka dvou dcer, absolventka Karlovy university v oborech ruského a ukrajinského jazyka a literatury. Její přátelé ji považují za velmi schopného a obdarovaného člověka. Kromě práce jako překladatelka a tlumočnice je též prezidentkou o.s. Pomněnka zaměřeného na rodinu, děti, kulturu a vzdělávání. Se svou rodinou navštěvuje sbor Církve bratrské-Betanie v Brně (Brno-střed), kde vede tým učitelů a pracovníků s dětmi.

 Mgr. Renáta Žemličková - matka (zatím) jednoho syna, výtvarnice, absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně.

Mgr. Iva Lukášová - matka jedné dcery a celkem čerstvého syna, psycholožka, spolupracuje s brněnským Centrem pro rodinu. Má rády hory a hudbu.

 Lenka Kratochvílová - matka dvou synů, mnoho let pracuje v oblasti vyučování a pastorační péče mezi ženami, je partnerkou Křesťanské akademie mladých a vedoucí práce "Nea-služba mladým ženám".

Petra Škrdlíková pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, kde vede sekci sociálních služeb zaměřenou na problematiku rodin s dětmi a seniorů. Tématem, kterému se dlouhodobě věnuje je rodičovství především v souvislosti s neklidem a hyperaktivitou u dětí. Je spoluautorkou knihy Dost dobří rodiče (vydal Portál 2008). Tato kniha vychází jak ze zkušeností získaných při práci s rodinami, tak i osobních, nabitých při výchově a doprovázení svých dětí (22,17 a 12 let).