Kurzy Alfa - příležitost prozkoumat smysl života

Podzimní cyklus ročníku 2009 už je za námi. Máte-li zájem účastnit se podobných kurzů v budoucnu, prosím, kontaktujte nás pro více info.

 

Co je to alfa? Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby během deseti setkání uvolněným a nenátlakovým způsobem prozkoumal křesťanskou víru. Je pohodový, nenáročný, přátelský a zábavný. Kurzy mají podporu všech hlavních křesťanských církví. Vznikly v Londýně, v současné době probíhá přes 32 000 kurzů ve 159 zemích světa a ročně se jich účastní přes 8 mil. lidí. Je to zkušenost, která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám na této objevitelské výpravě připojili. 

Jak kurz probíhá? Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit. Následuje mluvené slovo a po něm se můžete zapojit do diskuse ve skupinkách kolem stolů. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory. Nasloucháte, získáváte informace, diskutujete a objevujete. A zeptat se můžete na cokoliv. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou.

Komu je alfa určena? Alfa je pro každého. Zvláště zaujme hledající a ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství. Osloví i ty, kdo chtějí upevnit základy své víry.

Kolik to stojí? Kurzy Alfa jsou nabízeny zdarma, je však možné dobrovolně přispět na pokrytí výdajů na pohoštění.

Kdy a kde to bude? každé pondělí od 5. října 2009 v 18.00 na ulici Kamenná č.1, 1. patro, Brno Štýřice (dům na rohu Vídeňské a Kamenné, kousek od Poříčí)

Jak se přihlásit? Na tel. 777 847 445 nebo e-mailu pavel.lukas@cb.cz

 

Na pořádání letošních podzimních kurzů se podílí 6 brněnských církví. Kurz na Kamenné 1 pořádá sbor Církve bratrské v Brně - Betanie.