PRAVIDELNÁ NEDĚLNÍ SETKÁNÍ

každou neděli (mimo níže uvedené termíny) od 10.00 h. v prostorách MC Sedmikráska, Oblá 51

Prázdninový rozvrh bohoslužeb / nedělních setkání 2014:

Společná setkání budou vždy poslední neděli v měsíci, a to:

29. června a 31. srpna - v Sedmikrásce

27. července - venku, místo bude upřesněno 

Ostatní prázdninové neděle se budeme scházet nebo podnikat různé aktivity v domácích skupinách (bližší info Petr Lukáš, Ota Mikulka, Lukáš Dadák a Honza Sponar). Zároveň budou každý páteční večer pokračovat moditební setkání u Mikulků na Horní 26. 

Všechny srdečně zveme - "domácí" i hosty.

Tato setkání –bohoslužby jsou přátelského a neformálního charakteru, otevřená všem zájemcům – věřícím, hledajícím i prostě jen zvědavým, o co že to vlastně jde. V jejich průběhu je zajištěn samostatný program pro děti, po setkání je možno posedět a popovídat u malého občerstvení.

Betanie v N. Lískovci je menším společenstvím otevřeným pro všechny generace a zároveň přátelským k rodinám s malými dětmi (jelikož do této kategorie hodně z nás patří).

Aktuální téma:

Rozmanitá aktuální biblická témata různých řečníků

V rámci nedělních setkání připravujeme další cykly s těmito tématy:

    Příběh příběhů

Bude upřesněno, Aleš Kratochvíl

Každý z nás rád poslouchá zajímavé a napínavé příběhy. V historii ale existuje jeden Velký Příběh, do nějž všechny ostatní příběhy, včetně příběhů našeho života, nějak zapadají, "Megapříběh", který dává všem ostatním věcem smysl. Pojďme spolu objevovat tento strhující Boží Příběh od samých počátků až do završení historie a možná objevíme překvapivé průsečíky tohoto Příběhu a příběhů našeho vlastního života.

  Nedávno proběhlé cykly:  

S blížícím se datem 21.12.2012 seznovu objevují nejrůznější dohady o možném konci světa. Máme se jej opravdu bát? Máme se nějak připravovat? Máme očekávat nějakou Apokalypsu? (Apokalypsa: z řec. apokalypsis = zjevení, odhalení)

Zkusíme jít trochu do hloubky. Biblické učení o spáse stojí v samotném centru křesťanské víry a to, jak vidíme a chápeme naše spasení v Kristu, má zásadní vliv na to, jak žijeme náš život už tady na zemi. "Dnes se vám narodil Spasitel", připomínali sme si nedávno zvěst Vánoc. Ale co to vlastně je ta Spása, kterou nám přinesl? Co všechno v sobě zahrnuje? Jaký má dopad do našeho každodenního života tady na zemi? Je v tom ohromné bohatství ... (Aleš Kratochvíl)

"Eliáš byl člověk jako my ...", říká apoštol Jakub (Jk 5,17). Jeho touhy, zápasy, výhry i prohry, to vše se bytostně týká i nás. Vydejme se s ním na dobrodružnou cestu, při níž nám někdy bude vysychat v krku a rozhodně nás nenechá chladnými. Na cestu víry s velkými vítězstvími i hlubokými údolími malomylsnosti, které ani nám nejsou neznámé a uprostřed nichž se můžeme setkat s Bohem takovým způsobem, který nás zcela promění.

    VztahoFest 

 

listopad 2009, 2010, 2011, 2012 - různí lektoři

Bible tvrdí, že Bůh, ač je pouze jeden, je zjeven zároveň ve třech osobách. Je-li tedy Božím jádrem společenství více osob, a my jsme stvořeni k Božímu obrazu, vysvětluje to, proč máme tak obrovskou potřebu vztahů v našem životě. Jaká jsou ale tajemství dobrých vztahů?Jak vybudovat vztahy, které vydrží? Když nás Bůh stvořil jako sociální bytosti, dal nám i "návod k použití"?

    "Přestaňme tam (jen) chodit ..."

červenec-srpen 2009, Aleš Kratochvíl

"Církev" - slovo, které vyvolává nejrůznější emoce a představy, ať už se řadíme mezi věřící nebo ne. Představy, které mají často daleko od reality i Božího záměru. Církev je něco, kým JSME, ne něco, kam CHODÍME. Zveme vás k (možná překvapivému a dobrodružnému) objevování totožnosti společenství křesťanů, zvaného Církev, a k zamýšlení se nad tím, jak lze tuto pravou totožnost žít navenek.

 Prosinec 2009