Hovory s Bohem

V Bibli nám Bůh vzkazuje: "Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš." (Jeremiáš 33,3). Někteří lidé proto s nadsázkou říkaji číslu 333 (označení kapitoly a verše tohoto citátu v knize starozákonního proroka Jeremiáše) "telefonní číslo do nebe".

V Matoušově evangeliu (Matouš 7, 7-11, NBK) se Ježíš obrací na své následovníky se slovy: "Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě poprosí o chléb? A když poprosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?"

Apoštol Pavel nabádá věřící (Filipským 4,6-7, NBK): "O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši." Zároveň se za ně sám modlí a prosí (1,9-10): "A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží ..."

Modlitba je prostě rozhovor s Bohem, v němž Mu můžeme říkat, co nám leží na srdci, děkovat Mu za to, co nám dává, prosit jej za naše potřeby, přimlouvat se za sebe navzájem, za naše blízké, ostatní lidi, za naši zemi i společnost, za naši společnou práci, apod. Nejde o odříkávání nějakých naučených "magických" formulek, ani o dokonalost či "vznešenost" našich slov, ale o osobní a důvěrný rozhovor s Někým, kdo je nám blízký a na Nějž se můžeme spolehnout.

Zveme vás k takovým společným rozhovorům, kterým říkáme "modlitební setkání", každý pátek od 18.00 u Mikulkových v Brně-Štýřicích.

Bližší informace na ota.ida(zavináč)volny.cz