Další ...

Setkáváme se i při jiných příležitostech, formálně i neformálně a podnikáme i další akce, třeba společné výlety nebo víkendy, letní tábory (např. Family English Camp), přednášky a semináře, občasné akce pro pány ("Chlapi v akci") i dámy ("Dámský klub"), a jiné. O nich se většinou dočtete v Kalendáři akcí.

Taky podle zájmu dáváme dohromady  malé skupinky biblického studia - pravidelná setkávání v menších skupinách (mužských, ženských nebo smíšených) ke studiu a přemýšlení nad Biblí, modlitbě, vzájemnému povzbuzení.