Co můžete očekávat?

_____________________________________________________________________________ 

Možná nabouráme něčí představu o církvi jako něčem nudném, rigidním a nerelevantním. Vztah, který nám Bůh skrze Krista ve skutečnosti nabízí, takový rozhodně není. Věříme, že církev je především něčím, čím JSME, ne pouze něčím, kam CHODÍME. Je něčím, co má být srozumitelné dnešnímu člověku a plné radosti, úsměvu i dětského smíchu. Zveme vás na ochutnávku ...

„Rodinnou církev“

Naše charakteristika „rodinné církve“ má v sobě dva aspekty:

1.     Jsme menším a otevřeným společenstvím, které nepotřebuje složité organizační struktury, ale funguje spíše jako širší rodina, v níž je místo pro všechny generace a která mezi sebou ráda vítá přátele a hosty.

2.     Jsme společenstvím přátelským k rodinám s malými dětmi, (jelikož většina z nás samotných má doma nějaké to miminko nebo předškoláka). Děti jsou přirozenou součástí našeho společného života, počítáme s nimi a vytváříme pro ně odpovídající „infrastrukturu“.

 Přijetí

Ano, každý děláme chyby, ale věříme, že vždy je možné začít znovu. Minulost nemůžeme změnit, ale můžeme pro ni získat odpuštění…Přítomnost a budoucnost ovlivnit můžeme. Také o tom je církev.

Obyčejné a opravdové lidi

Církev není budova, programy nebo instituce, ale především lidé, jejich vzájemné vztahy a jejich společný vztah k Bohu. Máme k sobě blízko, učíme se odpouštět a mít otevřené vztahy. Nehrajeme si na něco, co nejsme, ale raději zůstáváme upřímní k sobě i jiným. Najdete mezi námi otce, matky, svobodné i bezdětné, malé i trochu větší děti, někdy zavítá i babička. Blízko tu k sobě mají opravář s architektem, hlídač s lékařem, knihkupec s projektantem, doktorandka nebo ajťák s maminkou v domácnosti. Církev je prostě pro všechny lidi.

Přirozenou a neformální atmosféru

Nemusíte na sebe brát formální oblečení ani formální tvář. Přijďte prostě v tom, v čem se cítíte pohodlně a "sví". Ani při nedělních setkáních se nebudete cítit, že nějak "vyčníváte" nebo nevíte, co teď dělat.

Příležitost k seznámení

Po každém nedělním setkání nabízíme zdarma jednoduché občerstvení a přátelské prostředí pro seznámení nebo nezávazné popovídání si s dalšími účastníky a hosty.

Prostředí k hledání odpovědí na zásadní i běžné každodenní otázky života

Nepobrali jsme všechnu moudrost světa. S vědomím vlastní omylnosti i selhávání se ale snažíme upřímně hledat odpovědi na nejzávažnější i praktické každodenní otázky u milujícího a spravedlivého Boha, který sám je dárcem života i jeho smyslu. Vítaný je každý, ať je na své cestě s Bohem kdekoli nebo na ni třeba ještě nevstoupil.
Nabízíme příležitosti k prozkoumání věrohodnosti, smyslu a užitku Bible a jejího svědectví o Kristu. Žádnou otázku v tomto procesu hledání přitom nepovažujeme za hloupou nebo nevhodnou.

"Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý ..." (Žalm 34,9)


 

Společenství v Novém Lískovci je součástí (tzv. "stanicí") sboru Církve bratrské - Betanie v Brně.

TADY pak můžete najít informace o našem mateřském sboru Církve bratrské - Betanie v Brně a o jeho dalších aktivitách (kluby Křesadlo a Ratolest, Rómský klub, Klub  maminek, práce ve věznici, apod.)

 Církev bratrská v ČR