Lidé

Už jsme psali, že fungujeme spíše jako rodina. I rodiny, zvláště ty širší, ale mnohdy mívají nějaké "stařešiny", kteří dalším pomáhají na jejich cestě. My jsme si z našeho středu zvolili tým vedoucích, tzv. "starších" (i když to s jejich věkem nemusí vůbec souviset) v tomto složení:

Petr Lukáš - vede společenství

Pavel Lukáš - člen vedoucího týmu

Petr Svadbík - člen vedoucího týmu

Lukáš Dadák - hospodář

(Časem sem možná napíšeme víc a dodáme i naše opravdové fotoúsměvy :-) )