Korespondenční adresa:

Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie (Stanice v Novém Lískovci)                                                        Kamenná 1, 639 00 Brno

IČ: 26521148

Číslo účtu stanice:  

běžný účet: 2600639755 /2010

Prosíme, abyste jako variabilní symbol u platebních příkazů uváděli vždy své datum narození a do poznámky pro příjemce rovněž uváděli své jméno příp. účel platby. Tento postup je nezbytný pro identifikaci dárce a následné vystavení potvrzení o darech.

sběrný účet pro dary: 0201402014/2010; variabilní symbol přiděluje hospodář.

 E-mail:

Kontakty na vedoucí:

Petr Lukáš Tel.: 735 799 349

Petr Svadbík Tel.: 774 977 679

Lukáš Dadák Tel: 608 838 343